Home   Eigen activiteit   Okra activiteit   Jaarprogram    Sportkalender    Contact    Foto's    Films    Okra berichten      
We zijn vandaag  
TREFPUNT KORTRIJK, thuiszorgwinkel- cafétaria, Min. Tacklaan 43, 3de verdieping
Infozitdag: voorlopig gesloten tot nader bericht.
GSM: 0487/222112 - Inschrijvingen: BE59 0882 5580 1826
Download de Digitale Nieuwsbrief docx  
NIEUWSBRIEF - 18 de jg - november 2021

De kring van het leven / Circle of life

De maand november is van oudsher de maand waarin we de doden herdenken. Het is een beetje een sombere maand en een donkere maand. Het is een maand waarin het weer mee treurt met de droefheid van de tijd. Regenachtige dagen wisselen af met grijze dagen. Winderige dagen volgen mekaar op tot de wind gaat liggen en mist en nevel het overnemen.
Het is ook de maand waarop we met rituelen ons verdriet vormgeven. We praten er niet gemakkelijk over maar steken een kaars aan. We zetten een bloem bij de laatste foto van een geliefde of kopen een mooie chrysant.
We treuren om het afscheid van onze geliefde vrienden en familie die soms veel te vroeg gestorven zijn. We treuren omdat ze té lang ziek geweest zijn, té veel hebben afgezien zonder dat de geneeskunde soelaas kon brengen.
Het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen die met rituelen de nodige aandacht krijgen. Vele gebeurtenissen herinneren we als mooi, om andere blijven we treuren.
Afscheid van de lagere school, die vandaag de dag ook met een ritueel aandacht krijgt. Afscheid van de schooltijd.
Weg gaan uit het ouderlijke huis om zelf in een eigen huis te gaan wonen. Afscheid van je arbeidsloopbaan.
Afscheid van je gezondheid. Minder goed te been zijn. Geen grote reizen meer kunnen maken.
Het leven is een cirkel van gebeurtenissen. Er worden boeken over geschreven en televisieprogramma's van gemaakt.
Hoe verwelkomen we onze kinderen?
Met welk ritueel bezegelen we onze relatie?
Hoe nemen we afscheid van onze geliefden?
Hoe kijken we op ons al dan niet voltooid leven?
Als Okra stad Kortrijk proberen wij ook op een mooie manier onze overleden leden te gedenken. Met een kaarsje, een lied en een mooie tekst staan we stil bij de overleden vrienden. Sommigen waren tientallen jaren lid. Nu proberen we samen met een grote groep stil te staan, even te bezinnen en dan weer door te gaan naar weer een nieuwe periode in ons leven.

Ingetogen groeten
Martine Vandenbusschehitwebcounter