* Trefpunt   OKRA   STAD   KORTRIJK.*
Eigen Activiteiten

   Home    Eigen activiteit    Okra activiteit    Jaarprogram     Sportkalender     Contact     Foto's     Films       Okra berichten      

Eigen Activiteiten

Speciale start met zes activiteiten

Donderdag 11 juni om 14 uur: We verwachten jullie voor een van de wandelingen of mini uitstappen :
We starten op drie verschillende plaatsen in de stad Kortrijk


    

*Buda Lys, Budastraat 52: mini uitstap en wandeling

    Deze wandeling van 6 km met Carine is VOLZET!!
    mini uitstap van 1 km met Hendrik en Donald

*Pottelberg 1, Parking WZC: mini uitstap en wandeling

    Mini uitstap van 1 km met Rita en Lucien
    Deze Wandeling van 4 km met Martine is VOLZET!!

*OC Lange Munte, Beeklaan 81: Wandelingen

    Deze Wandeling van 7,5 km met Marnix is VOLZET!!
     Deze Wandeling van 6 km met Francis is VOLZET!!
Inschrijven is verplicht ten laatste tegen dinsdag 9 juni.
Sta je niet op de lijst dan kan je niet mee wandelen.
Meedelen bij de inschrijving: waar je vertrekt en hoeveel km.
Je kan inschrijven door:
te bellen of een bericht in te spreken of een sms sturen naar de Okra GSM 0487/222112
of inschrijven via onze website: info@okrastadkortrijk.be

Voorwaarden:
    

- Max 10 personen per groep

    - Okra-sport lid (betaald bij lidgeld) is verplicht voor de wandelingen
    - Zelf een drankje of een flesje water meenemen! Een Omer of cola in een nat washandje mag ook.
    - We respecteren alle voorschriften van de veiligheidsraad.
    - Na de wandeling gaat iedereen naar zijn kot. Als de cafés open zijn beslist iedereen zelf als hij/zij nog eentje gaat drinken.


Wat zit er achter de QR code?
Scan de QR code met je GSM, kijk, luister en geniet of
zet de computer aan en ga naar :

Mededeling voor alle leden:

Leesclub en petanque: meer nieuws in de volgende nieuwsbrief.
De driedaagse in september naar Giethoorn blijft voorlopig staan.
Melodieën der lage landen in Oostende is uitgesteld tot oktober 2021. Aangekochte kaarten worden terug betaald.
De volgende nieuwsbrief mag je verwachten begin juli.
Wat zit er achter deze code?
Scan de QR code met je GSM, luister en geniet of ...
zet de computer aan en ga naar : www.okrastadkortrijk.be/films/Social-distancing.mp4

Beweeg in je kot

Elke dinsdag en vrijdag om 10 uur post OKRA(-SPORT+) een laagdrempelige beweegsessie voor 'in uw kot' !
www.okra.be/BeweegInUwKot
Okra hoopt dat je blijft bewegen want we willen jullie graag fit en gezond terug zien. Hier vind je enkele oefeningen om lekker actief te blijven in je kot.
Iedereen kan mee doen en iedereen kan er deugd van hebben.